Nina i Todor

 
 

Благодарни сме, че избрахме Вас за нашия сватбен ден!
Нина и Тодор Калпакчиеви!

Нина и Тодор
24.09.2016 г.